گزارش تصویری: دیدار آیت‌الله رازینی با اهالی روستاهای غینرجه و قراقیه

 آیت‌الله رازینی با حضور در جمع اهالی روستاهای غینرجه و قراقیه با آنها دیدار کرد