گزارش تصویری: دیدار آیت‌الله رازینی با اهالی روستاهای قزلجه و قلعه جوق

آیت‌الله رازینی با برخی اهالی روستاهای قزلجه و قلعه جوق دیدار و گفتگو کرد