گزارش تصویری: دیدار آیت‌الله رازینی با اهالی روستاهای ماهنیان و یارمچه بلاغ

آیت‌الله رازینی با برخی اهالی روستاهای ماهنیان و یارمچه بلاغ دیدار و گفتگو کرد