گزارش تصویری: دیدار آیت‌الله رازینی با اهالی قروه درگزین

 آیت‌الله رازینی با اهالی قروه درگزین دیدار و گفتگو کرد